اخبار برگزیده

یعنی خیلی ... اه اه

نامهای قدیمی از مشهد رخت می بندند. 

اینبار در آستانه روز معلم، نوبت آموزگار و هنرستان شد....


شورای شهر تغییر نام بولوار لادن به شهید فخرایی تصویب کرد.
تغییر نام بولوار هنرستان به شهید ناصری تصویب نشد.
تغییر نام بولوار آموزگار به آموزگار شهید رجایی تصویب شد.
 @MashhadViP 


یعنی خیلی ... اه اه

یعنی خیلی ... اه اه

یعنی خیلی ... اه اه

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها